img
  • Главная
  • ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ОФЕРТИ)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ОФЕРТИ)

(в актуальній редакції від 01.05.2024 року)


Цей договір оферти є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Скайнум», в особі директора Бондар-Волднес Аліси Миколаївни, що діє на підставі Статуту (далі за текстом – Виконавець) про надання права користування онлайн-сервісом з програмним забезпеченням "Skynum", розташованому за адресою https://skynum.ua та https://skynum.com.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір оферти (далі за текстом – договір оферти або оферта) є публічним договором в розумінні статей 633, 641 Цивільного Кодексу України.

1.2. Договір оферти є обов’язковим до виконання для його Сторін – Виконавця та Клієнта, в разі вчинення останнім дій, що свідчать про її акцепт.

1.3. Клієнтами можуть бути (1) фізичні особи, незалежно від держави їх громадянської приналежності (підданства) та резидентства, (2) фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які зареєстровані відповідно до законодавства України або законодавства іноземної держави.

1.4. Компанія Клієнта - це відокремлена сукупність даних Клієнта, що вводяться користувачами Клієнта та можуть бути оброблені алгоритмами онлайн-сервісу "Skynum" для надання Клієнту додаткової інформації, створеної на основі цих даних.

1.5. Обліковий запис компанії (далі за текстом – обліковий запис або обліковий запис компанії) – це акаунт компанії Клієнта, який має унікальний ідентифікатор та особливе місце зберігання в онлайн-сервісі "Skynum", за допомогою якого Клієнт, його робітники та інші пов’язані особи отримують можливість для перегляду, внесення, зміну та вилучення даних компанії Клієнта.

1.6. На веб-сайті Виконавця Клієнт створює обліковий запис компанії для доступу до онлайн-сервісу "Skynum" та має право додавати до облікового запису інших користувачів з числа працівників та/або інших пов’язаних осіб.

1.7. Кількість активних користувачів Клієнта, які мають право входити до облікового запису та користуватися онлайн-сервісом "Skynum" від його імені, визначається обраною Клієнтом підпискою (тарифним планом). За таких умов Клієнт зобов’язаний ознайомити своїх працівників та пов’язаних осіб, які мають право доступу до його облікового запису, із умовами цього договору оферти. Відповідальність за дії працівників та пов’язаних осіб несе безпосередньо Клієнт.

1.8. Клієнт має право активувати та деактивувати активних користувачів на власний розсуд, при цьому кількість активних користувачів не може перевищувати кількість користувачів відповідно до обраної підписки (тарифного плану).

1.9. Акцепт – це повна, безумовна та беззастережна згода Клієнта з усіма положеннями цього договору оферти та додатків до нього (за наявності) в тій редакції та відповідно до того розуміння змісту договору, який викладений на веб-сайті Виконавця.

1.10. Заповнення Клієнтом реєстраційної заявки на веб-сайті, за результатом чого створюється обліковий запис компанії, є акцептом цієї оферти.

1.11. Програмне забезпечення "Skynum" (далі за текстом – Онлайн-сервіс) – це онлайн-сервіс для автоматизації бізнес-процесів в торгівлі всіх типів та масштабів (роздрібна та оптова торгівля, інтернет-торгівля), управління продажами, закупівлями та плануванням, ведення товарного обліку, бази клієнтів та систем лояльності, контролю взаєморозрахунків з контрагентами та обліку всієї необхідної документації, реалізований через функціонал веб-сайту Виконавця (далі та перед цим за текстом – веб-сайт), розташованому за адресою https://skynum.ua та https://skynum.com.

1.12. Клієнт автоматично надає згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних під час створення облікового запису на веб-сайті Виконавця.

1.13. З моменту вчинення Клієнтом акцепту цей договір оферти вважається укладеним. Договір діє до моменту його припинення або розірвання відповідно до положень чинного законодавства та умов цієї оферти.

1.14. Подальше використання Клієнтом послуг за цим договором оферти після внесення Виконавцем будь-яких змін та доповнень до договору означає повну, безумовну та беззастережну згоду Клієнта з такими змінами (доповненнями).

1.15. Питання, неврегульовані цим договором оферти, регулюються інформацією, вказаною на веб-сайті Виконавця, та чинним законодавством України.

1.16. Цей договір оферти опублікований в мережі Інтернет на веб-сайті Виконавця за посиланням https://skynum.ua/agreement та https://skynum.com/ru/agreement, та викладений наступними мовами: українська.

1.17. Уся інформація (контент, алгоритми та функціонал) веб-сайту надається Клієнту такою «як є», без будь-яких запевнень та гарантій зі сторони Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надати право користування онлайн-сервісом з програмним забезпеченням "Skynum" за схемою абонентської передплати (підписки), а Клієнт зобов’язується здійснити передоплату залежно від обраної підписки (тарифного плану).

2.2. Онлайн-сервіс дозволяє Клієнту створити інтернет-магазин з подальшим його інформаційним та функціональним наповненням відповідно до обраної підписки (тарифного плану), використовуючи власний домен Клієнта або за додатковою домовленістю з Виконавцем – використовуючи субдомен Виконавця. Відповідальність за неналежне функціонування такого інтернет-магазину несе безпосередньо Клієнт.

2.3. Використання Клієнтом власного домену Виконавця для створення та функціонування інтернет-магазину за цим договором оферти забороняється.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість абонентської передоплати визначається підпискою (тарифним планом) під час оформлення замовлення на веб-сайті Виконавця. Вартість підписки (тарифного плану) складається з базової ціни та обраних Клієнтом додаткових функціональних можливостей.

3.2. Вартість підписок (тарифних планів), опис базової та додаткових функціональних можливостей кожної із підписок розміщено на веб-сайті Виконавця за адресою https://skynum.ua/tariffs та https://skynum.com/ru/tariffs.

3.3. Перші 30 (тридцять) календарних днів є безкоштовним періодом користування підпискою (далі за текстом – тестовий період). Протягом тестового періоду Клієнт має право відмовитися від подальшого користуванням Онлайн-сервісом.

3.4. Для подальшого користування Онлайн-сервісом необхідно сплатити вартість обраної підписки (тарифного плану) до закінчення тестового періоду. Після закінчення тестового періоду Клієнт буде переведений в статус очікування оплати, протягом якого доступ до Онлайн-сервісу буде обмежений. Якщо протягом 3 (трьох) місяців оплата не буде здійснена, обліковий запис Клієнта зі всіма даними компанії Клієнта автоматично видаляється.

3.5. Оплата обраної підписки (тарифного плану) здійснюється в національній валюті України у вигляді внесення Клієнтом передоплати за обрану підписку (тарифний план) засобами інтернет-еквайрингу, підключеними та інтегрованими на веб-сайті Виконавця (за допомогою платіжного сервісу Fondy для прийому платежів онлайн).

3.6. Клієнт має право також здійснити передоплату обраної підписки (тарифного плану) шляхом перерахування коштів на підприємницький рахунок Виконавця, відкритий в банківській установі України, на підставі виставленого Виконавцем інвойсу.

3.7. У випадку оплати підписки (тарифного плану) на веб-сайті Виконавця засобами інтернет-еквайрингу шляхом внесення Клієнтом коштів із банківської платіжної картки, наступні платежі за користування Онлайн-сервісом будуть автоматично стягуватися з балансу цієї платіжної картки відповідно до вартості обраної підписки (тарифного плану).

3.8. Банківські комісійні витрати за оплату послуг Виконавця сплачуються за рахунок Клієнта.

3.9. Оплата обраної підписки (тарифного плану) здійснюється на щомісячній основі. Термін дії підписки (тарифного плану) дорівнює 1 (один) місяц.

3.10. Для продовження користування Онлайн-сервісом Клієнт повинен зробити черговий платіж протягом 10 (десять) календарних днів (далі за текстом – період відстрочки або відстрочка) з дня припинення терміну дії поточної підписки (тарифного плану). Після періоду відстрочки доступ Клієнта до Онлайн-сервісу буде обмежено та поточна підписка (тарифний план) буде відключена. У такому разі, для продовження користування Онлайн-сервісом Клієнт повиненен обрати нову підписку (тарифний план).

3.11. У випадку оплати продовження підписки (тарифного плану) до закінчення дії поточної підписки (тарифного плану) термін дії наступної підписки (тарифного плану) починається після закінчення терміну дії поточної підписки (тарифного плану).

3.12. У випадку оплати підписки (тарифного плану) протягом періоду відстрочки або після його закінчення термін дії підписки (тарифного плану) буде зменшений на фактичну кількість днів періоду відстрочки.

3.13. У випадку прострочення Клієнтом внесення плати більш ніж на 3 (три) місяці цей договір оферти підлягає розірванню зі сторони Виконавця в односторонньому порядку з подальшим видаленням облікового запису Клієнта та розміщеної ним інформації з Онлайн-сервісу/веб-сайту, а також блокування доступу Клієнта та його працівників (пов’язаних осіб) до подальшого отримання послуг Виконавця.

3.14. Клієнт має право модифікувати поточну підписку (тарифний план) або перейти та іншу підписку (тарифний план) для отримання більших функціональних можливостей. При збільшенні вартості підписки (тарифного плану) Клієнт доплачує різницю з перерахуванням днів, що залишилися до продовження підписки (тарифного плану). При зменшенні вартості – поточна підписка (тарифний план) діятиме на весь її термін дії, після закінчення якого буде вимкнена та почне діяти нова підписка (тарифний план).

3.15. Виконавець має право в будь-який час змінити вартість підписок (тарифних планів) шляхом опублікування нової цінової політики на веб-сайті.

3.16. Клієнт має право не погодитися зі зміною вартості підписок (тарифних планів) та розірвати цей договір оферти. Продовження подальшого користування Онлайн-сервісом та відсутність повідомлення зі сторони Клієнта про незгоду зі зміною вартості підписок (тарифних планів) означає, що він згоден з новою ціновою політикою Виконавця.

3.17. Поверненню підлягає тільки перший платіж, внесений Клієнтом при оплаті обраної підписки (тарифного плану) під час тестового періоду. Запит про повернення платежу повинен бути надісланий Клієнтом на електронну пошту [email protected] Виконавця протягом 14 (чотирнадцять) календарних днів з дня його внесення, у разі надсилання Клієнтом запиту понад зазначений термін – платіж поверненню не підлягає.

3.18. За умови дотримання Клієнтом 14-денного терміну надсилання запиту, повернення сплаченого першого платежу відбувається Виконавцем протягом 30 (тридцять) календарних днів після отримання відповідного запиту.

3.19. Другий та наступні платежі за оформлену підписку (тарифний план) поверненню не підлягають, послуга вважається автоматично наданою Виконавцем у повному обсязі.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Надавати Клієнту послуги відповідно до умов цієї оферти та обраної підписки (тарифного плану).

4.1.2. Безкоштовно здійснювати технічну підтримку та надавати технічні консультації в обсязі, необхідному для виконання ним умов договору оферти.

4.1.3. Не використовувати інформацію про Клієнта (включно, але не обмежуючись персональними даними), що стала відомою під час виконання цього договору оферти, не інакше як для виконання цього договору.

4.2. Клієнт зобов’язується:

4.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію під час створення облікового запису на веб-сайті Виконавця та оформлення підписки для отримання доступу до персональної частини Онлайн-сервісу.

4.2.2. При необхідності перевірки достовірності особи Клієнта (його працівників, пов’язаних осіб) надати відомості та документи, необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.

4.2.3. Здійснити передоплату вартості послуг Виконавця для подальшого користування Онлайн-сервісом.

4.2.4. Використовувати програмне забезпечення Виконавця відповідно до його функціонального призначення, умов оферти та вимог законодавства.

4.3. Клієнт має право:

4.3.1. Користуватися послугами Виконавця впродовж терміну оформленої підписки (тарифного плану).

4.3.2. Отримувати всю необхідну та достовірну інформацію про режим роботи Виконавця та послуги, що надаються ним відповідно до умов цієї оферти.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Повністю або частково (до усунення порушення) припинити надання послуг без попереднього додаткового попередження Клієнта та розірвати договір у разі порушення ним положень цього договору оферти та (або) вимог чинного законодавства.

4.4.2. При завищених потребах запропонувати Клієнту перехід на іншу підходящу підписку (тарифний план), а при відмові – припинити надання послуг.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не несе відповідальності:

5.1.1. За несправності або перебої технічного або організаційного характеру в наданні послуг, якщо вони були викликані діями Клієнта та (або) діями третіх осіб.

5.1.2. За будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі упущену вигоду та неотримані прибутки (доходи), спричинену Клієнту внаслідок використання ним наданих Виконавцем послуг.

5.1.3. За будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі упущену вигоду та неотримані прибутки (доходи), спричинену Клієнту внаслідок використання ним наданих Виконавцем послуг, що виникли внаслідок порушення у роботі Онлайн-сервісу або в результаті неможливості його використання Клієнтом.

5.1.4. За повноту та достовірність будь-якої інформації, що передається Клієнтом для надання Виконавцем послуг.

5.1.5. За технічний стан мережі, до якої підключений Клієнт, та за використання Клієнтом неліцензійного програмного забезпечення та технічного забезпечення.

5.1.6. За неналежне функціонування інтернет-магазину, створеного за допомогою Онлайн-сервісу на власному домені Клієнта або за додатковою домовленістю із Виконавцем – на субдомені Виконавця.

5.2. Клієнт несе відповідальність за порушення положень цього договору оферти та за порушення вимог чинного законодавства під час використання ним Онлайн-сервісу.

5.3. До порушень оферти та чинного законодавства відноситься (але не обмежуючись): здійснення торгівлі забороненими товарами, товарами, цивільний або комерційний обіг який обмежений або потребує отримання відповідних дозвільних документів, порушення валютного та податкового законодавства, незаконне використання, реалізація та поширення об’єктів права інтелектуальної власності, поширення порнографічного матеріалу та іншого шкідливого контенту тощо.

5.4. Виконавець докладає всіх зусиль для забезпечення інформаційної безпеки у зв’язку з використанням Онлайн-сервісу, не відповідаючи за можливі ризики в сфері інформаційної безпеки (хакерські атаки, віруси тощо).

5.5. Виконавець не гарантує, що Онлайн-сервіс буде функціонувати безперебійно та без помилок, що веб-сайт Виконавця, включно з розміщеним контентом, не буде заражений вірусами чи підданий хакерським атакам, та відмовляється від будь-якої відповідальності за це.

5.6. При настанні обставин непереборної сили, які виходять за межі розумного передбачення та контролю Виконавця та Клієнта, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, які мали бути виконані в період дії таких обставин.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих ним послуг сподіванням Клієнта та/або відповідно до незадоволення від наданих послуг, оскільки сподівання та задоволення кожної конкретної особи носить особистий та суб’єктивний характер, і не може відповідати нормам чинного законодавства України.

5.8. Виконавець не гарантує якості та належної роботи сторонніх сервісів – стороннього програмного забезпечення, що на підставі окремих письмових домовленостей із постачальником такого ПЗ використовується Виконавцем для надання Клієнту послуг доступу та користування веб-сайтом/Онлайн-сервісом. З умовами надання послуг сторонніми сервісами можна ознайомитися на їх веб-сайтах.

5.9. У разі здійснення оплати за послуги Виконавця з використанням платіжного сервісу Fondy, Виконавець не гарантує точність проведення безготівкової оплати. В такому випадку, гарантом проведення безготівкової оплати виступає платіжна система Fondy.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДОГОВОРУ

6.1. Сторони домовились, що інформація та відомості, які стосуються цього договору оферти, є конфіденційними та не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених законодавством.

6.2. Сторони несуть відповідальність за законодавством України у разі розголошення конфіденційної інформації, яка стане їм відома при виконанні умов цього договору.

6.3. Клієнт підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій щодо персональних даних Клієнта: збір, систематизацію, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання та поширення Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

6.4. Сторони домовились, що Виконавець буде здійснювати збір та накопичення персональних даних Клієнта на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.

7. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Онлайн-сервіс, веб-сайт та їх складові є результатом інтелектуальної діяльності та об’єктом авторських прав Виконавця, що регулюються та захищається чинним законодавством про інтелектуальну власність.

7.2. Алгоритми роботи Онлайн-сервісу та її вихідні коди є комерційною таємницею Виконавця. Будь-яке їх неправомірне використання є порушенням умов оферти та достатньою підставою для припинення Виконавцем цього договору в односторонньому порядку без попереднього додаткового попередження Клієнта.

7.3. Виконавець гарантує, що володіє всіма необхідними майновими правами для надання послуг Клієнту.

7.4. Клієнту не надаються жодні права на використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок) Виконавця.

7.5. У разі посилання на веб-сайт Виконавця з порушенням прав інтелектуальної власності, цивільного та господарського законодавства України, Виконавець залишає за собою право вимагати видалення посилань на веб-сайт у разі виявлення будь-яких порушень / підозр щодо порушення та/або з метою захисту своєї репутації.

7.6. Відповідальність за порушення прав інтелектуальності власності настає у відповідності з чинним законодавством України.

8. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір оферти може бути розірваний достроково з ініціативи однієї із Сторін на підставах, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Сторона, яка ініціює розірвання цього договору, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за 10 календарних днів до передбачуваної дати розірвання договору.

8.3. Виконавець має право розірвати цей договір в односторонньому порядку з підстав порушення положень оферти та за порушення вимог чинного законодавства під час використання Клієнтом Онлайн-сервісу.

8.4. Сторони погодили, у разі розірвання цього договору грошові кошти за придбану підписку (тарифний план) Клієнту не повертаються (окрім першого платежу, сплаченого в межах тестового періоду).

8.5. Наслідками розірвання Договору є видалення Виконавцем облікового запису Клієнта та розміщеної ним інформації з Онлайн-сервісу/веб-сайту, а також блокування доступу Клієнта та його працівників (пов’язаних осіб) до подальшого отримання послуг Виконавця.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У разі виникнення суперечок або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

9.3. У разі, якщо одне або більше положень цього договору оферти буде визнане судом з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення договору.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Скайнум»
Директор: Бондар-Волднес Аліса Миколаївна
Код ЄДРПОУ: 45360165
Податковий статус: платник єдиного податку 3 групи 5 %