img

Політика конфіденційності

(в актуальній редакції від 01.05.2024 року)


Ця Політика конфіденційності (далі за текстом – Політика) розроблена Товариством з обмеженою відповідальністю «Скайнум» (ідентифікаційний код юридичної особи 45360165), в особі директора Бондар-Волднес Аліси Миколаївни, що діє на підставі Статуту (далі за текстом – Виконавець) для веб-сайтів https://skynum.ua та https://skynum.com під час надання доступу Клієнтам до онлайн-сервісу з програмним забезпеченням "Skynum".

Онлайн-сервіс з програмним забезпеченням "Skynum" (далі за текстом – Онлайн-сервіс) – це онлайн-сервіс для автоматизації бізнес-процесів в торгівлі всіх типів та масштабів (роздрібна та оптова торгівля, інтернет-торгівля), управління продажами, закупівлями та плануванням, ведення товарного обліку, бази клієнтів та систем лояльності, контролю взаєморозрахунків з контрагентами та обліку всієї необхідної документації, реалізований через функціонал веб-сайту Виконавця.

Політика регламентує порядок збору та використання персональних даних Клієнтів під час отримання ними послуг доступу до Онлайн-сервісу. Зміни, що вносяться до цієї Політики, публікуються на веб-сайті Виконавця. Виконавець має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Клієнтів. Нова актуальна версія Політики набирає чинності з моменту її розміщення Виконавцем на веб-сайті.

1. Персональні дані Клієнта – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (конфіденційна інформація), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована під час заповнення ним реєстраційної заявки та оформлення підписки (тарифного плану) для отримання доступу до персональної частини Онлайн-сервісу.

2. Згода Клієнта на обробку та використання персональних даних – це добровільне волевиявлення Клієнта щодо надання згоди (дозволу) на обробку та використання його персональних даних, що виражається у формі проставлення відповідної відмітки на веб-сайті Виконавця під час заповнення ним реєстраційної заявки для отримання доступу до персональної частини Онлайн-сервісу.

3. У разі, якщо Клієнтом надається згода на обробку та використання персональних даних під час заповнення ним реєстраційної заявки на веб-сайті Виконавця, ним автоматично приймаються умови цієї Політики (акцепт).

4. Клієнт має право в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування персональних даних у відповідному розділі облікового запису на Веб-сайті Виконавця.

5. Клієнт має право видалити надану ним персональну інформацію, скориставшись функцією видалення персональних даних у відповідному розділі облікового запису на Веб-сайті Виконавця. Клієнт також може запросити видалення персональних даних зі свого облікового запису, надіславши відповідний запит на електронну адресу Виконавця.

6. Клієнт також може запросити видалення свого облікового запису, що призводить до видалення всіх персональних даних з Веб-сайту та може спричинити неможливість використання деяких функцій Онлайн-сервісу.

7. Виконавцем збирається, обробляється та використовується наступні персональні дані Клієнта:

7.1. відомості, які самостійно вносяться Клієнтом під час заповнення ним реєстраційної заявки на веб-сайті Виконавця та оформлення підписки (тарифного плану) для отримання послуг доступу до Онлайн-сервісу (прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, та інші дані, які відкрито запитуються Веб-сайтом);

7.2. інформація, що автоматично збирається при використанні Веб-сайту, в тому числі файли cookie та інші технології для збору інформації про дії Клієнта на Веб-сайті (перегляд сторінок, дата та час відвідувань, тип браузера та пристрою, IP-адреса мобільного оператора/мережевого підключення, інша інформація про використання сайту, унікальні рекламні та контентні ідентифікатори);

7.3. відомості, які стали відомі Виконавцю під час обміну інформацією та повідомленнями з Клієнтом по погодженим каналам зв’язку (в тому числі, через електронну пошту);

7.4. відомості, які надані Клієнтом добровільно, в тому числі «чутливі» персональні дані, обробка яких несе особливий ризик для Клієнта (інформація про расове та етнічне походження, політичні, релігійні, світоглядні та економічні погляди, про стан здоров'я, сексуальне життя, біометричні або генетичні відомості).

8. Персональні дані Клієнтів використовуються Виконавцем у формі їх збирання, зберігання, адаптування, систематизації, внесення у внутрішні бази даних та реалізації.

9. Персональні дані Клієнтів використовуються Виконавцем в цілях та з метою:

9.1. ідентифікації Клієнтів та подальшого надання послуг доступу до персональної частини Онлайн-сервісу;

9.2. встановлення з Клієнтами зворотного зв'язку, обробки їх запитів та заявок, пов’язаних з функціонуванням Онлайн-сервісу, надання Клієнтам ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Веб-сайту;

9.3. надання інформації про спеціальні та акційні пропозиції, розсилки новин та інших відомостей, які можуть бути цікавими Клієнтам;

9.4. здійснення рекламних та маркетингових заходів, спрямованих на привернення уваги Клієнтів до послуг Виконавця, оцінку рівня обслуговування, моніторингу трафіку та показника популярності послуг Виконавця;

9.5. ефективного клієнтського обслуговування та персоналізації використання Веб-сайту, кращого розуміння потреб та інтересів Клієнтів, а також для вдосконалення функціоналу та зручності веб-сайту, якості та асортименту надаваних Виконавцем послуг.

10. Персональні дані Клієнтів використовуються Виконавцем відповідно до вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», НД ТЗІ 2.5-010-03 «Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу», а також інших вимог чинного законодавства.

11. При роботі веб-сайту за допомогою спеціальних ліцензійованих сервісів (для прикладу, Google Analytics) може збиратися статистика про відвідування веб-сайту, зокрема, але не обмежуючись, сторінки, що відвідуються, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, домени інтернет-провайдерів та країни походження Клієнтів, адреси веб-сайтів, що були відвідані до та після веб-сайту Виконавця.

12. Всі права на веб-сайт, його структуру та інформаційне наповнення належать Виконавцю.

13. Клієнти не мають права поширювати, змінювати, передавати, користуватися або в іншій формі використовувати будь-яку інформацію з веб-сайту для будь-якої публічної̈ та ділової мети без письмового дозволу Виконавця.

14. Дозволяється використання інформації з веб-сайту Виконавця у некомерційних цілях для розміщення на особистих сторінках облікових записів Клієнтів у соціальних мережах та месенджерах. Скопійована таким чином інформація повинна містити активне гіперпосилання на веб-сайт Виконавця.

15. Клієнти використовують веб-сайт Виконавця на власний страх та ризик.

16. Виконавець, а також будь-яка третя особа, яка пов’язана або залучена до створення, адміністрування або обслуговування веб-сайту, не несе відповідальності за будь-які заподіяні Клієнту збитки матеріального та нематеріального характеру, якщо такі збитки виникли безпосередньо під час отримання ними доступу до Онлайн-сервісу та під час користування веб-сайтом Виконавця в цілому.

17. Виконавець вживає всіх необхідних заходів для захисту та інформаційної безпеки персональних даних Клієнтів від незаконного доступу, обробки, зміни, поширення та знищення таких даних.

18. До заходів захисту персональних даних Клієнтів відноситься, зокрема, але не обмежуючись, фізичний та технічний захист від несанкціонованого доступу та поширення персональних даних, в тому числі антивірусний захист інформаційних систем, захист від втручання третіх осіб в інформаційні системи Виконавця, шифрування та забезпечення фізичної безпеки даних приватної частини Онлайн-сервісу, авторизований доступ до всіх інформаційних систем Товариства, запобігання обробки надмірної персональної інформації.

19. Персональні дані Клієнтів зберігаються та обробляються в зашифрованому вигляді на захищеному сервері Виконавця.

20. У разі втрати або поширення конфіденційної інформації Виконавець не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація стала публічним надбанням до її втрати або розголошення, отримана від третіх осіб до моменту її отримання Виконавцем, а також розголошена за згодою Клієнта.

21. Виконавець не несе відповідальності за факти поширення персональних даних Клієнтів в результаті вчинення протиправних дій з боку третіх осіб або за можливі ризики в сфері інформаційної безпеки (хакерські атаки, віруси тощо).

22. Виконавець має право надавати доступ до персональних даних Клієнтів його працівникам, підрядникам, комерційним агентам та іншим довіреним, якщо такі дії є необхідними для надання Клієнтам послуги доступу до Онлайн-сервісу. При цьому, Виконавець несе повну відповідальність за правомірність дій таких працівників, підрядників, комерційних агентів та інших пов’язаних осіб по відношенню до персональних даних Клієнтів.

23. Виконавець не несе відповідальність за використання персональної інформації працівниками, підрядниками, комерційними агентам та іншими пов’язаними особами Клієнта, який останній надав доступ до своїх персональних даних.

24. Виконавець має право надати персональні дані Клієнтів на вимогу правоохоронних органів, за рішенням суду, в рамках інших законних процедур або на іншу правомірну вимогу згідно чинного законодавства України.

25. Адреса електронної пошти для зворотного зв'язку з Клієнтами, обробки їх запитів, заявок та інформаційних повідомлень, пов’язаних з функціонуванням Онлайн-сервісу: [email protected].